Informujemy, że rekrutacja do Żłobka Publicznego w Warkałach na okres od 01.09.2017 r. - 31.08.2018 r. odbędzie się w terminie 01.04.2017 r.- 30.04.2017 r.

Wyniki rekrutacji zostaną podane do wiadomości do dnia 30.06.2017 r. na tablicy ogłoszeń w Żłobku w Warkałach.