Proszę o zapoznanie się z Wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 25.08.2020 r.  Wypełnione i podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów oświadczenie (załącznik) należy przekazać 1 września 2020 r. pracownikowi Żłobka nadzorującemu przyprowadzanie dzieci do placówki. W przypadku braku możliwości wydrukowania oświadczenia, druki oświadczeń dostępne są w wejściu do Żłobka .

Dyrektor Żłobka Publicznego w Warkałach - Dorota Kaczmarczyk

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r. (plik w formacie PDF, rozmiar: 1,3 MB) - plik niedostępny cyfrowo

Załącznik do wytycznych bezpieczeństwa (plik w formacie DOCX, rozmiar: 12 kB)

Załącznik do wytycznych bezpieczeństwa (plik w formacie PDF, rozmiar: 34 kB)