Zebrania odbędą się zgodnie z informacją, zamieszczoną przez wychowawców grup w zakładkach na stronie internetowej przedszkola. Podczas zebrań proszę rodziców o przestrzeganie reżimu sanitarnego tj. zachowanie odległości min. 2 m od pracowników przedszkola oraz innych rodziców. Na zebranie może przyjść 1  rodzic/ prawny opiekun dziecka uczęszczającego do danej grupy przedszkolnej. Rodzic/ prawny opiekun wchodząc do przedszkola dezynfekuje ręce lub zakłada rękawiczki jednorazowe, osłania usta i nos. Proszę o przyniesienie długopisu.

Dorota Kaczmarczyk – dyrektor Przedszkola w Jonkowie