Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne nie mogą zawierać umów cywilnoprawnych.

W związku z powyższym w najbliższym terminie zostaną przygotowane deklaracje w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w roku 2018/2019.