W dniu 29.09.2020 r. na skrzynkę e-mail Przedszkola przesłano wiadomość, która miała  na celu sparaliżowanie prawidłowego funkcjonowania placówki. Dyrektor powiadomił jednostkę Policji, od której otrzymał informację, iż treść e-maila jest mało wiarygodna. Policja skierowała do przedszkola odpowiednie służby celem sprawdzenia obiektu. W ostatnim czasie wiadomości e-mail z podobną treścią otrzymują również inne szkoły i przedszkola.

Dorota Kaczmarczyk, dyrektor Przedszkola