„Gmina Jonkowo – nasza mała ojczyzna”, to innowacja pedagogiczna, którą będziemy realizować w Przedszkolu Samorządowym w Jonkowie w latach szkolnych 2015/2016 – 2017/2018.

W procesie wychowawczo – dydaktycznym prowadzonym w naszej placówce dużą uwagę przywiązujemy do kształtowania świadomych i aktywnych uczestników społeczeństwa, wzbudzania w dzieciach poczucia przynależności i tożsamości kulturowej, a także współodpowiedzialności za losy naszej miejscowości.

Naszą „Małą ojczyznę” poznamy podczas wycieczek do najbliższych miejscowości, dzieci zwiedzą zabytkowe kościoły, kapliczki i inne lokalne obiekty. Dzieci etapami poznawać będą historię gminy i związane z nią losy. W ramach realizacji innowacji pedagogicznej planujemy następujące działania: organizacja kącika regionalnego na terenie przedszkola, nawiązanie współpracy z nauczycielem muzyki ze SP w Jonkowie – występ chóru szkolnego (piosenki i przyśpiewki warmińskie), „Na warmińską nutę” – wspólne kolędowanie z rodzicami, spotkania z Warmiakami oraz mieszkańcami gminy Jonkowo podtrzymującymi tradycje warmińskie, konkursy: fotograficzny „Ciekawe miejsca naszej gminy”, plastyczny – „Plakat promujący nasz region”, taneczny „Tańce warmińskie”. Doposażymy przedszkole w stroje warmińskie dla dzieci, nauczymy tańców ludowych i przyśpiewek na zajęciach muzycznych. Kontynuowanie i nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami (Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Gminy, Szkoły Podstawowe oraz Gimnazjum z terenu gminy Jonkowo, Biblioteka, Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka”, Parafie z terenu gminy) oraz z właścicielami gospodarstw agroturystycznych z terenu gminy, co na pewno wzbudzi w dzieciach przynależność do małej ojczyzny. W ramach podsumowania innowacji odbędzie się Festyn Rodzinny „ Gmina Jonkowo – nasza mała ojczyzna”.

Podejmowane przez nas działania będą opierały się na działalności dydaktyczno -wychowawczej i wiązały teorię z praktyką. Dzieci będą doświadczały świadomego uczestnictwa w kulturze i korzystały z dziedzictwa kulturowego swojej „małej ojczyzny”. Nasi wychowankowie zdobędą nowe doświadczenia, przyswoją treści związane z regionem – tradycje, obrzędy, środowisko przyrodnicze.

Podjęta przez nas innowacja pedagogiczna oparta jest na programie edukacji regionalnej dla dzieci przedszkolnych „ Gmina Jonkowo – nasza mała ojczyzna” opracowanym przez nauczycieli naszego przedszkola.

Dorota Kaczmarczyk