Witam!

Kolejny zestaw zabaw do wykorzystania z dziećmi w domu.

Ćwiczenia artykulacyjno-ortofoniczne: "Zrób minę jak...."

Rodzic prosi dziecko, by zrobiło minę jak: lew, żaba, małpa. Wykonujemy je kilka razy. Naśladujemy również głosy zwierząt: raz cicho (szept), raz głośno.

Ćwiczenia warg: „Zmęczony konik”

Rodzic demonstruje parskanie konia i wykonuje to parskanie wargami. Dziecko naśladuje ćwiczenie, powtarza kilka razy zadanie.

Ćwiczenia oddechowe: "Wiatr"

Rodzic podpala świeczkę. Zadaniem dziecka jest dmuchnąć tak mocno (silny wiatr), żeby świeczka zgasła. Następnie prosimy dziecko, aby dmuchało delikatnie i długo (słaby wiaterek), aby płomień świeczki nie zgasł. Ćwiczenia powtarzamy kilka razy.

Ćwiczenia słownikowe: Zabawa "Woda, chmura, droga"

Na kartce rodzic lub dziecko rysuje: chmurę, drogę, wodę. Następnie rodzic wymienia różne pojazdy (samochód, samolot, statek, rower, motorówka, balon, motor, łódka, rakieta), a dziecko określa słownie, gdzie dany pojazd się porusza:

chmura- pojazdy poruszające się w powietrzu.

woda - pojazdy poruszające się po wodzie.

droga - pojazdy poruszające się po drodze.

Przyszedł, czas na ćwiczenie pamięci, uwagi i koncentracji. Zapraszam do zabawy w memory „Zwierzęta leśne”.

https://learningapps.org/watch?v=pqkudenhj20

Życzę przyjemnej zabawy. Czekam na maile. Pozdrawiam Anna Tuczyńska