pobieralnia
 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 DOKUMENTY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

     
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO word pdf
     
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W JONKOWIE word pdf
POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W JONKOWIE  word  pdf
OŚWIADCZENIE O ROZLICZANIU PODATKU DOCHODOWEGO NA RZECZ GMINY JONKOWO  word  pdf
OŚWIADCZENIE O WYCHOWANIU DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ word  pdf
OŚWIADCZENIE RODZICÓW O SAMOTNYM WYCHOWANIU DZIECKA  word  pdf
     
 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO    pdf
     
     
     

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO ŻŁOBKA ROK SZKOLNY 2019/2020

     
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA - ROK 2019/2020 word pdf
     
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU KORZYSTANIA Z USŁUG ŻŁOBKA word pdf
     
     
     
DEKLARACJE DOTYCZĄCE DYŻURU PRZEDSZKOLNEGO
     
 DEKLARACJA W SPRAWIE KORZYSTANIA Z DYŻURU PRZEDSZKOLNEGO  word  pdf

 DEKLARACJA W SPRAWIE KORZYSTANIA Z DYŻURU PRZEDSZKOLNEGO

W DNIACH 22.07.2019-31.07.2019 r.

 word  pdf
     
     
POZOSTAŁE DOKUMENTY
     
     
WYPRAWKA DLA DZIECI 3-LETNICH   pdf
     
WYPRAWKA DLA DZIECI 4-5-LETNICH   pdf
     
WYPRAWKA DLA DZIECI 5-6-LETNICH   pdf
     
     
WYPRAWKA DO ŻŁOBKA   pdf