Prezydium Rady Rodziców - rok szkolny 2021/2022:

Przewodnicząca –Anna Krupa
Zastępca –Aneta Nowak
Skarbnik - Paweł Rudnik
Sekretarz –Beata Siekierska

Składka na fundusz Rady Rodziców wynosi 100 zł, płatna: 50 zł do końca października 2021 oraz 50 zł do końca lutego 2022.
Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców na rachunek bankowy: 98 8857 0002 3001 0000 1485 0001, w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka.

Rada Rodziców