Dobry humor

Każdy ma prawo, od czasu do czasu być w „złym humorze”. Trudność pojawia się wtedy, gdy on pojawia się zbyt często lub zbyt długo trwa. Porozmawiajcie o tym z dzieckiem i wspólnie stwórzcie listę sposobów na poprawę nastroju (spacer, przytulas, słodkość, wspólne zabawy… - zwróćcie uwagę, aby były to przyjemności na jakie możemy pozwolić sobie w obecnej sytuacji). Powieście listę w widocznym miejscu i korzystajcie z przyjemności w chwili słabości.

Dziecko może do listy dołączyć rysunek jednego ze sposobów na poprawę humoru.