Kreatywne rysowanie

Dajemy dziecku dużą kartkę i ołówek. Zasłaniamy mu oczy i prosimy, żeby narysowało jakieś „dziwne” kształty. Może temu towarzyszyć muzyka, którą dziecko lubi.

Potem odsłaniamy dziecku oczy. Pytamy co widzi na obrazku. Może kartkę obracać w różne strony. Następnie dajemy dziecku mazaki, kredki, aby mogło skończyć swoje „dzieło”, pogrubia potrzebne linie i dorysowuje brakujące.

Pamiętajmy, że każda odpowiedź jest dobra, zachęcajmy do bogatych wypowiedzi, możemy zadawać pytania naprowadzające: a jak myślisz?, co tu się stało?, a co to jest?