Zapisy

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka odbywa się od 1 do 30 kwietnia. Po decyzji komisji kwalifikacyjnej w maju wywieszana jest lista dzieci przyjętych do żłobka.

Karty zgłoszeń można pobrać TUTAJ, bezpośrednio w żłobku lub w Przedszkolu w Jonkowie w godz. 700-1500. Rodzice dzieci uczęszczających w roku bieżącym również zobowiązani są do składania wniosków na rok następny.

 

Warunki

Aby dziecko zostało przyjęte do żłobka muszą zostać spełnione poniższe warunki:

 

  1. dziecko musi mieć ukończony rok życia w momencie przyjęcia do żłobka.
  2. rodzice dziecka muszą być zatrudnieni bądź kształcący się w systemie dziennym.