Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

12.09.2022r – 23.09.2022r

 

Tematy kompleksowe :

1. Droga do przedszkola.

2. To były wakacje!

Cele:

 

  • Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym

  • Przybliżenie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa

  • Doskonalenie orientacji przestrzennej i spostrzegawczości

  • Rozwijanie słuchu fonematycznego

  • Utrwalenie nazw figur geometrycznych

  • Doskonalenie umiejętności tanecznych oraz wokalnych

  • Rozwijanie ekspresji twórczej

  • Zapoznanie z mapą Polski

  • Przybliżenie różnych regionów naszego kraju

  • Aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych

 

 

 

 

Wiersz : M. TerlikowskaKolorowe koła

Spójrzcie uważnie dookoła,

wszędzie są kule i koła.

Kół co niemiara, kul co niemiara.

Jest koło- tarcza zegara.

Wesoło koła turkoczą

pod staroświecką karocą.

 

Na drogach świecą się jasno,

błysną i gasną, błysną i gasną.

A tutaj koło przy kole:

wagon, semafor – to kolej.

A kiedy kół jest tak dużo,

po prostu pachnie podróżą(…)

 

Piosenka : „ Droga do przedszkola”

I. Kiedy idę do przedszkola,

mijam różne znaki.

Znam już dobrze wszystkie światła

i dla pieszych pasy.

 

Ref: Kto drogowe znaki zna,

ten bezpieczny jest jak ja.

 

II. Już zielone światło, a więc

można przejść przez jezdnię.

Razem z mamą przechodzimy

po pasiastej zebrze.

Ref…..

III. Przed przedszkolem jest znajomy

znak „Uwaga Dzieci!”

tu pojazdy przepuszczają

przechodzących pieszych

Ref:...