Drukuj
Kategoria: INFORMACJE
Odsłony: 505

Informuję, że nauczyciele Przedszkola w Jonkowie nadal uczestniczą w ogólnopolskim strajku pracowników oświaty. W związku z tym na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm.), za zgodą organu prowadzącego zawieszam zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Przedszkolu  (do odwołania).

Natomiast w dniach 16-17.04.2019 r. (wtorek, środa) mam możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczych w ramach jednej grupy (25 dzieci). W tych dniach odbywają się zajęcia opiekuńcze od 6.30 do 16.00 w sali grupy MISIE.

Jednocześnie informuję, że jest to sytuacja wyjątkowa i do Przedszkola w Jonkowie przyprowadzają dzieci Rodzice, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki we własnym zakresie. Bardzo proszę o przemyślane decyzje.

Katarzyna Stańko

p.o. Dyrektora Przedszkola