Informuję, że nauczyciele Przedszkola w Jonkowie nadal uczestniczą w ogólnopolskim strajku pracowników oświaty, w związku z tym na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm.), za zgodą organu prowadzącego zawieszam zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Przedszkolu  (do odwołania). Natomiast w dniach 18 -19.04.2019 r. (czwartek, piątek) oraz 23.04.2019 r. (wtorek) mam możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczych w ramach dwóch grup (50-ro dzieci). W tych dniach  zajęcia opiekuńcze odbywają się w godzinach 6.30 - 16.30. Prosimy o przyprowadzanie dzieci do sali grupy MISIE.

Jednocześnie informuję, że jest to sytuacja nadal wyjątkowa i do Przedszkola w Jonkowie przyprowadzają dzieci Rodzice, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki we własnym zakresie. Bardzo proszę o przemyślane decyzje. 
O wszelkich zmianach będę informowała za pośrednictwem strony internetowej przedszkola.

Katarzyna Stańko

p.o. Dyrektora Przedszkola