Informuję, iż do 16.04.2021 r. działanie żłobka nadal jest ograniczone.

 Dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego lub dzienny opiekun, na wniosek rodziców dzieci, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek

– ma obowiązek zapewnić opiekę oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne odpowiednio w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, do których uczęszczają te dzieci.

Rodziców, którzy spełniają powyższe kryteria  proszę  o przesłanie wniosku (skan, zdjęcie) na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Wniosek należy przesłać do dnia 10.04.2021 r. (sobota) do godz. 12:00. W przypadku braku możliwości przesłania wniosku  mailem proszę o kontakt telefoniczny – 518 539 537. W czasie ograniczenia działania placówki uprawnieni rodzice, którzy nie złożą wniosku w w/w terminie  mogą również składać wnioski w dniu poprzedzającym przyjście dziecka do żłobka do godz. 14:00. W miarę możliwości proszę o przestrzeganie tej zasady ze względu na konieczność przygotowania posiłków przez pracowników kuchni.

Rodzice pracujący mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas zamknięcia żłobka.

Życzę Wszystkim zdrowia!

Dorota Kaczmarczyk

Dyrektor Żłobka w Warkałach

Wzór wniosku dla rodzica (format pliku: PDF, rozmiar: 55kB)

Wzór wniosku dla rodzica (format pliku: DOC, rozmiar: 31 kB)