Informuję, iż czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkola zostało przedłużone do 16.04.2021 r. 

Dyrektor Przedszkola lub szkoły podstawowej albo inna osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

 1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. rodziców dzieci, którzy:
  1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
  3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
  5. wykonują działania ratownicze,
  6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
  8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
  10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Rodziców, którzy spełniają powyższe kryteria  proszę  o przesłanie wniosku (skan, zdjęcie) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Wniosek należy przesłać do dnia 10.04.2021 r. (sobota ) do godz. 12:00. W przypadku braku możliwości przesłania wniosku mailem proszę o kontakt telefoniczny – 518 539 537. W czasie ograniczenia działania placówki uprawnieni rodzice, którzy nie złożą wniosku w w/w terminie  mogą również składać wnioski w dniu poprzedzającym przyjście dziecka do przedszkola do godz. 14:00. W miarę możliwości proszę o przestrzeganie tej zasady ze względu na konieczność przygotowania posiłków przez pracowników kuchni.

Rodzice pracujący mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na czas zamknięcia przedszkola.

Od 12.04.2021 do16.04.2021 prowadzone będzie nauczanie zdalne. Na stronie internetowej, w zakładkach grup nauczyciele będą zamieszczać działania dla dzieci. Zachęcam do korzystania z propozycji zabaw.

 

Życzę Wszystkim zdrowia!

Dorota Kaczmarczyk

Dyrektor Przedszkola w Jonkowie

Wzór wniosku dla rodzica (format pliku: PDF, rozmiar: 55 kB)

Wzór wniosku dla rodzica (format pliku: DOC, rozmiar: 31 kB)