Dyrektor Żłobka Publicznego w Warkałach informuje, że w dniach 30.08.2022-31.08.2022 od godziny 9:00 do godziny 11:00 odbędą się dni adaptacyjne nowo przyjętych dzieci do Żłobka Publicznego w Warkałach

Dyrektor Żłobka Publicznego w Warkałach - Dorota Kaczmarczyk