Dyrektor Przedszkola informuje, że w dniach 30.08.2022-31.08.2022 od godziny 10:00 do godziny 12:00 odbędą się dni adaptacyjne nowo przyjętych dzieci do Przedszkola w Jonkowie. 

Dyrektor Przedszkola w Jonkowie - Dorota Kaczmarczyk