ksiazkaPod koniec października narodził się pomysł, aby stworzyć coś, co wpisuje się w obecne realia edukacji wczesnoszkolnej. I tak narodził się ogólnopolski projekt edukacyjny „Wędrująca książka”, którego autorką jest nauczycielka Przedszkola Samorządowego w Jonkowie – Anna Tuczyńska.

Projekt „Wędrująca książka” ma za zadanie popularyzować czytelnictwo, przedstawiać jego aspekty i walory, a także ma pozyskiwać młode pokolenie do tego, by stawało się ono aktywnym odbiorcą literatury.

W swym założeniu „Wędrująca książka”, realizuje kierunek polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017, który brzmi: „Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencja czytelniczych wśród dzieci i młodzieży”. Jednocześnie jest to nawiązanie do prowadzonej i zainagurowanej przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę piątej edycji Narodowego Czytania.

Za pomocą portalu społecznościowego odbyła się rekrutacja uczestników do projektu, która trwała do 5 listopada 2016 roku. Zgłosiło się 700 osób, ale udział w akcji tworzenia książeczek z dziećmi podjęło 300 nauczycieli z całej Polski.

W ramach projektu uczestnicy pracują w 10 osobowych zespołach, komunikują się za pomocą portalu społecznościowego. Takich grup jest 30. Każdy uczestnik (przedszkole, szkoła) jest zobowiązany przygotować swoją książkę (stworzyć tytuł i narysować bohaterkę) i przesłać ją dalej pod wskazany adres (według harmonogramu wysyłki). Następnie uczestnik, który otrzymuje taki początek książki, musi dopisać fragment utworu i zrobić ilustracje do swojego wpisu. W ten sposób z jednej dziesięcioosobowej grupy w obiegu jest 10 książek. Dzieci wraz z nauczycielem ustalają, co chcą zapisać, odczytują treść stworzoną już, negocjują i dyskutują nad dalszymi losami bohatera. Książka krąży, aż z gotowym zakończeniem wraca do właściciela. Podsumowaniem projektu ma być organizacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, podczas której odczytane zostaną stworzone książki.

Projekt posiada logo, nie wymaga nakładów finansowych, a patronat nad działaniem objął Wójt Gminy Jonkowo Pan Wojciech Giecko.

Czas trwania projektu listopad-marzec 2016 rok.

Anna Tuczyńska