W związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. informuję, że od 01.09.2020 r. placówka nadal będzie pracowała w warunkach reżimu sanitarnego.

Przedszkole będzie czynne w godzinach 6:30-16:30. Ze względu na przeprowadzaną dezynfekcję szatni dzieci powinny być przyprowadzane do godz. 8:00.

W związku z wprowadzoną „Procedurą regulującą pracę przedszkola przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie zagrożenia chorobą COVID-19”, Rodzice powinni przyprowadzać dzieci odpowiednio wcześniej niż dotychczas, ponieważ czas przyjmowania dzieci do przedszkola ulegnie wydłużeniu. Drzwi oddzielające korytarz od szatni w czasie przyjmowania i odbierania dzieci będą zamknięte. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola oraz odbiór sygnalizujemy dzwonkiem.

Dzieci, które uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 będą odbierane od rodzica przez wyznaczonego pracownika przy drzwiach wejściowych.Do szatni mogą wchodzić jedynie rodzic/opiekun prawny lub inna osoba upoważniona do przyprowadzania/odbierania dziecka, które uczęszcza do przedszkola pierwszy rok (dzieci 3, 4, 5, 6 – letnie) z zachowaniem wszelkich środków ostrożności maseczka/przyłbica, dezynfekcja rąk (tylko osoby dorosłe). Wszystkie osoby upoważnione przez rodzica do przyprowadzania i odbierania dziecka zobowiązane są do każdorazowego wypełnienia ankiety informacyjnej. Druk ankiety w załączniku.

Dorota Kaczmarczyk - Dyrektor Przedszkola w Jonkowie

 

Załącznik - ankieta informacyjna - oświadczenie COVID-19 (plik w formacie PDF, rozmiar: 90 kB)

Załącznik - ankieta informacyjna - oświadczenie COVID-19 (plik w formacie DOCX, rozmiar: 17 kB)