Proszę o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi od 01.09.2020 r. Wypełnione i podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów oświadczenie (załącznik do procedur) należy przekazać 1 września 2020 r. pracownikowi przedszkola nadzorującemu przyprowadzanie dzieci do placówki. W przypadku braku możliwości wydrukowania oświadczenia, druki oświadczeń dostępne są w wejściu do przedszkola.

Dyrektor Przedszkola w Jonkowie - Dorota Kaczmarczyk

Procedury bezpieczeństwa na terenie Przedszkola w czasie pandemii COVID-19 (plik w formacie PDF, rozmiar: 148 kB)

Załącznik do procedur bezpieczeństwa (plik w formacie DOCX, rozmiar: 12 kB)

Załącznik do procedur bezpieczeństwa (plik w formacie PDF, rozmiar: 56 kB)