grafika zawierająca flagę państwową i godło

 

Zadanie: „Zapewnienie funkcjonowania 22 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” dofinansowane jest  ze środków budżetu państwa.

Nazwa programu:  Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021

Nazwa zadania: „Dofinansowanie miejsc opieki  w Żłobku Publicznym w Warkałach”

 

Wartość dofinasowania 21 120,00 zł

Całkowita wartość zadania 26 620,00 zł

 
Opis zadania

Gmina Jonkowo otrzymała dofinasowanie na funkcjonowanie miejsc opieki w Żłobku Publicznym w Warkałach w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2021 Moduł 2. W ramach programu dofinansowano 22 miejsca od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., utworzone z udziałem środków z edycji programu Maluch 2012 i Maluch 2016.