nasza     historia
 

Nasze Przedszkole zostało wybudowane w 1976 roku.
Budynek został oddany do użytku 01.08.1976 r., jako placówka przyzakładowa SKR w Jonkowie.

    Pracownicy na przestrzeni lat.


Pierwszym dyrektorem Przedszkola została pani Gertruda Andruszkiewicz, która pełniła to stanowisko od 1976r. do 1978 r. z następującą kadrą:
nauczyciele: B. Michalska, K. Różycka, obsługa: M. Biskupska, B. Hincman, A. Kaesler, T. Zajkowska, K. Gappa. 

Od 1978r. do 1984 r. - dyrektorem była p. B. Jastrzębska
nauczyciele: B. Michalska, B. Mila,
obsługa: B. Hincman, A. Kaesler, M. Biskupska,
R. Bieńczyk, H. Wróbel, L. Sadowska.

Od 1984 r. do 1989 r. - dyrektorem była pani H. Poświata
nauczyciele: A. Głuchowska, B. Michalska, A. Kamińska,
obsługa: A. Kaesler, T. Matysiak, I. Kalinowska,
W. Mielczarek, H. Domżalska. 

Od 1988 r. do 1989 r. - dyrektorem była
pani J. Kondratowicz,
nauczyciele: A. Nowak, Z. Kondrat, Z. Zbrzyzna,
obsługa: M. Rogala, Z. Woźniak, B. Juchniewicz,
J. Rusikiewicz, B. Hincman, A. Kaesler. 

Od 1989 r. do 1998 r. - dyrektorem była pani B. Michalska
nauczyciele: D. Olszewska – (później Kaczmarczyk), H. Jabłońska, A. Radzik, J. Kondratowicz, A. Nowak,
R. Nowicka, M. Kaesler-Dziomba, M. Nicewicz,
obsługa: M. Rogala, T. Zajkowska, Z. Woźniak,
B. Hincman, J. Rusikiewicz, A. Kaesler. 

Od 1990 r. do 1991 r.
nauczyciele: D. Olszewska, A. Nowak, R. Nowicki.

Od 1991 r. do 1992 r. - Przedszkole nr 1 poddano
likwidacji, pozostało tylko nasze przedszkole, zmienił się również skład pracowników:
dyrektor – pani B. Michalska,
nauczyciele: H. Jabłońska, D. Kaczmarczyk, A. Radzik,
obsługa: B. Juchniewicz, M. Rogala, T. Zajkowska,
B. Hincman, A. Kaesler.

Od 1992 r. do 1993 r. -
nauczyciele: M. Nicewicz, D. Kaczmarczyk,

Od 1993 r. do 1994 r.
nauczyciele: M. Nicewicz, M. Kaesler-Dziomba 

Od 1998 r. -
dyrektorem jest pani D. Kaczmarczyk,
nauczyciele: B. Michalska (do 2001 r.), M. Nicewicz, K. Stańko, K. Roman ( od 2003 r.), A. Szczerbik (od 2005 r.) 

obsługa:  A. Kaesler ( do 2001 r.) D. Pawłowska, T. Zajkowska, M. Rogala,  E. Jaworska ( od 2001 r. ), J. Armborst ( od 2005 r.).

12 października 1996r. obchodziliśmy 20 -lecie istnienia naszej placówki. Zostały zorganizowane uroczyste obchody, na które zostali zaproszeni:  absolwenci przedszkola, pracownicy, władze gminy, przedstawiciele kuratorium, rodzice z dziećmi z naszego przedszkola. 

Obecnie pracujemy w następującym składzie: dyrektor pani D. Kaczmarczyk, nauczyciele: A. Szczerbik, E. Sarol,  K. Roman, K. Stańko, E. Arter-Adamowicz, M. Nowakowska, S. Foks, A. Piękna, M. Lewandowska-Buczek;

obsługa: M. Drężek, N. Żyngiel, A. Brejnak,  I. Krupa, M. Leleniewska, G. Januszewska, I. Leleniewska, M. Malinowska, W. Dziczek, J. Dziczek

  

 

hist