drodzy     rodzice 

 

Nasze przedszkole czynne jest w godz. 6.30 – 16.30 .

Podstawę programową realizujemy w godz. 7.00-12.00. Pracujemy w oparciu o Program wychowania przedszkolnego autorstwa Wiesławy Żaby-Żabińskiej, Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo, MAC Edukacja. Ponadto realizujemy program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych autorstwa Magdaleny Appel, Joanny Zarańskiej i Ewy Piotrowskiej, wydawnictwo Macmillan

Ramowy rozkład dnia:

3-4 latki

 • 6.30- 8.00 - schodzenie się dzieci, praca indywidualna, zabawy niekierowane - swobodne i samodzielne zabawy dzieci w różnych przestrzeniach.
 • 8.00 – 8.20 poranne zabawy ruchowe.
 • 8.20 - 8.30- przygotowanie do śniadania  (czynności higieniczne).
 • 8.30 - 9.00 - śniadanie, czynności samoobsługowe.
 • 9.00 - 11.20–zajęcia dydaktyczne (zabawy kierowane), spacery, wycieczki, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, słuchanie literatury dziecięcej, zabawy edukacyjne z całą grupą
 • 11.20 - 11.30  - przygotowanie do obiadu.
 • 11.30 - 12.00 - obiad.
 • 12.00 - 13.40 -  religia, odpoczynek po obiedzie - leżakowanie (słuchanie bajek,muzyki).
 • 13.40 - 13.50 - przygotowanie do podwieczorku.
 • 13.50 - 14.20 - podwieczorek.
 • 14.20 - 16.30 - podsumowanie dnia, porządkowanie sali, gry edukacyjne, słuchanie bajek, zabawy rozwijające indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozchodzenie się dzieci.

UWAGA – W grupie Krasnoludki we wtorki i w czwartki śniadanie 8:20-8:45

 

5-6 latki

 • 6.30 - 8.00 - schodzenie się dzieci, praca indywidualna, zabawy niekierowane - swobodne i samodzielne zabawy dzieci w różnych przestrzeniach, ćwiczenia poranne.
 • 8.00 - 8.20–ćwiczenia poranne
 • 8:20-8:30- przygotowanie do śniadania (czynności higieniczne)
 • 8.30 - 9.00 - śniadanie, czynności samoobsługowe.
 • 9.00 - 11.20 - zajęcia dydaktyczne (zabawy kierowane),spacery, wycieczki, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, słuchanie literatury dziecięcej, zabawy edukacyjne z całą grupą.
 • 11.20 - 11.30  - przygotowanie do obiadu.
 • 11.30 - 12.00 - obiad.
 • 12.00 - 14.00  - odpoczynek, relaksacja, słuchanie muzyki, gry i zabawy w sali lub na dworze, praca indywidualna, aktywność własna dzieci według ich zainteresowań, religia.
 • 14.00 - 14.10  - przygotowanie do podwieczorku.
 • 14.10 - 14.30 - podwieczorek.
 • 14.30 - 16.30 - podsumowanie dnia, porządkowanie sali, gry edukacyjne, słuchanie bajek, zabawy rozwijające indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

 

Cennik opłat:

Od godz. 7.00 do godz.12.00 realizowana jest bezpłatnie podstawa programowa - pozostałe godziny  kosztują- 1,00 zł (za każdą rozpoczętą godzinę). Dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne zwolnione są z opłaty godzinowej.

NUMER KONTA DO WPŁAT

09 8857 0002 3001 0000 1081 0001 

 

Wyżywienie:

 • 7,20 zł. - śniadanie, obiad, podwieczorek (dzień),
 • 1,80 zł. - śniadanie, (dzień),
 • 1,80 zł. podwieczorek (dzień),
 • 3,60 zł. - obiad (dzień).

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA (wersja PDF, rozmiar 427 KB)

img