„Uczuciowy kolaż”

Celem zabawy jest stworzenie obrazu – kolażu przedstawiającego różne stany emocjonalne, które każdy z nas może przeżywać.

Dziecko wyszukuje w czasopismach zdjęcia przedstawiające osoby, postacie, których mimika wyraża różne emocje. Wycina je i w dowolny sposób przykleja na kartkę. Ważne, aby na koniec omówić co dziecko przygotowało.

Do obrazka można wracać, gdy dziecko będzie coś intensywnie odczuwało. Może wskazać zdjęcie, które odzwierciedla jego emocje.