Wkrótce wakacje

Ustalcie z dzieckiem kilka zasad na ten czas. Spiszcie je i powieście w widocznym miejscu.

Nie nazywajcie tego kodeksem, zasadami…

Zacznijcie może od:

Będę…

I wymieńcie Wasze ustalenia, np.

ścielić łóżko

myć zęby

myć ręce przed jedzeniem

sprzątać ze stołu po posiłku

pomagać podczas porządków w domu

korzystać z basenu tylko pod opieką dorosłego, itp.

Po zapisaniu propozycji poproście dziecko o podpisanie się pod nimi.