Deklaracja dostępności

Przedszkole w Jonkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola w Jonkowie

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

na stronie internetowej znajdują się dokumenty (załączniki) oraz zdjęcia w galeriach, które są niedostępne cyfrowo. Zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań lub pochodzą z zewnętrznych źródeł i instytucji,

strona internetowa nie zawiera pełnej hierarchii nagłówkowej, pozwalającej na swobodny odczyt treści z użyciem czytników ekranowych.

na stronie internetowej brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

skiplinki do najważniejszych części strony (wyszukiwarka, treść strony, deklaracja dostępności),

przejście do kolejnego elementu - klawisz TAB,

przejście do poprzedniego elementu - klawisz Shift razem z klawizem TAB

podwyższony kontrast (czarne tło - białe litery, czarne tło - żółte litery, żółte tło - czarne litery),

możliwość zmiany wielkości liter na stronie,

możliwość zwiększenia odstępów pomiędzy literami,

focus wokół elementów nawigacyjnych,

mapę strony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał ZasańskiTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 512 91 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Procedura

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola w Jonkowie

Adres: ul. Spacerowa 2, 11-042 Jonkowo

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 89 512 91 37

Po wyczerpaniu wskazanych wyżej procedur można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do głównego budynku prowadzą dwa wejścia od strony ul. Spacerowej.

Teren przed siedzibą Przedszkola nie jest oświetlony.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku i przed nim brak głośników systemu naprowadzającego oraz pętli indukcyjnych.

W budynku i jego otoczeniu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w Przedszkolu mogą dostać się do budynku poprzez wejście do sali przedszkolnej usytuowane od strony tarasu z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.