DOKUMENTY REKRUTACYJNE PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

DokumentWersja MS WordWersja pliku PDF
Zasady rekrutacji.Grafika z ikoną dokumentu PDF i napisem pobierz.
Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.Grafika z ikoną dokumentu PDF i napisem pobierz.
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.Grafika z ikoną dokumentu Word i napisem pobierz.Grafika z ikoną dokumentu PDF i napisem pobierz.
Oświadczenie o wielodzietności rodziny.Grafika z ikoną dokumentu Word i napisem pobierz.Grafika z ikoną dokumentu PDF i napisem pobierz.
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.Grafika z ikoną dokumentu Word i napisem pobierz.Grafika z ikoną dokumentu PDF i napisem pobierz.
Oświadczenie o rozliczeniu podatku.Grafika z ikoną dokumentu Word i napisem pobierz.Grafika z ikoną dokumentu PDF i napisem pobierz.
Oświadczenie o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata.Grafika z ikoną dokumentu Word i napisem pobierz.Grafika z ikoną dokumentu PDF i napisem pobierz.
Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie.Grafika z ikoną dokumentu Word i napisem pobierz.Grafika z ikoną dokumentu PDF i napisem pobierz.
Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do Żłobka Publicznego w Warkałach w roku szkolnym 2022/2023.Grafika z ikoną dokumentu Word i napisem pobierz.Grafika z ikoną dokumentu PDF i napisem pobierz.
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola w Jonkowie.Grafika z ikoną dokumentu Word i napisem pobierz.Grafika z ikoną dokumentu PDF i napisem pobierz.
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.Grafika z ikoną dokumentu Word i napisem pobierz.Grafika z ikoną dokumentu PDF i napisem pobierz.
Obowiązek informacyjny RODO.Grafika z ikoną dokumentu PDF i napisem pobierz.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE ŻŁOBKA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

DokumentWersja MS WordWersja PDF
Zasady rekrutacjiGrafika z ikoną dokumentu PDF i napisem pobierz.
Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobkaGrafika z ikoną dokumentu Word i napisem pobierz.Grafika z ikoną dokumentu PDF i napisem pobierz.
Deklaracja o kontynuowaniu opieki żłobkowejGrafika z ikoną dokumentu Word i napisem pobierz.Grafika z ikoną dokumentu PDF i napisem pobierz.

POZOSTAŁE DOKUMENTY – WYPRAWKI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

DokumentWersja PDF
Wyprawka dla dzieci 3-4-letnich (Krasnoludki)Grafika z ikoną dokumentu PDF i napisem pobierz.
Wyprawka dla dzieci 4-5-letnich (Misie)Grafika z ikoną dokumentu PDF i napisem pobierz.
Wyprawka dla dzieci 5-6-letnich (Biedronki)Grafika z ikoną dokumentu PDF i napisem pobierz.
Wyprawka dla dzieci 6-letnich (Wiewiórki)Grafika z ikoną dokumentu PDF i napisem pobierz.
Wyprawka do ŻłobkaGrafika z ikoną dokumentu PDF i napisem pobierz.