Prezydium Rady Rodziców – rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca – Kornelia Kaczyńska

Zastępca – Małgorzata Prątnicka

Skarbnik – Anna Krupa

Sekretarz – Marcin Barasiński

Składka na fundusz Rady Rodziców wynosi 150 zł.

Można wpłacić jednorazowo całość lub w dwóch ratach: 75 zł do końca października 2023 r. oraz 75 zł do końca lutego 2024 r.
Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców na rachunek bankowy: 98 8857 0002 3001 0000 1485 0001, w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE NNW (ROK SZKOLNY 2023/2024).

Szanowni Rodzice.
W załączeniu prezentujemy ofertę grupowego ubezpieczenia dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) dla Przedszkola w Jonkowie. Składka na dobrowolne ubezpieczenie wynosi 34 zł (płatna do 26 października 2023).  Wpłat należy dokonywać na konto: Rada Rodziców, Bank WBS Jonkowo: nr 98 8857 0002 3001 0000 1485 0001
W tytule przelewu należy wpisać: ubezpieczenie, imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy.

Oferta grupowego ubezpieczenia NNW (plik PDF, rozmiar: 271 kB)

Wybór oferty ubezpieczenia NNW.

Dobrowolne ubezpieczenie dzieci zostało zawarte z firmą InterRisk – seria polisy EDU-A/P nr 135353, okres obowiązywania od 1.10.2023 do 30.09.2024.