organizacja

W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały, w tym: grupa 3-4 -latków, grupa 3-4 -latków, grupa 4-5 -latków, grupa 5-6 -latków. Łącznie do przedszkola uczęszcza 100 dzieci.

Wychowawcami grupy 3-4 latków "Krasnoludki" są mgr Anna Szczerbik i mgr Anna Tuczyńska 

Wychowawcami grupy 3-4 -latków "Misie" są mgr Małgorzata Nicewicz i mgr Milena Nowakowska

Wychowawcami grupy 4-5 -latków "Biedronki" są mgr Katarzyna Roman i mgr Katarzyna Stańko

Wychowawcami grupy 5-6 -latków "Wiewiórki" są mgr Dorota Kaczmarczyk i mgr Ewelina Sarol

W niepełnym wymiarze zatrudnieni są: nauczyciel religii - Agnieszka Piękna, psycholog- mgr Sylwia Foks, nauczyciel języka angielskiego - mgr Agnieszka Dzwonkowska

Pani Anna Tuczyńska prowadzi zajęcia logopedyczne, pani Katarzyna Stańko - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, pani Sylwia Foks - psycholog oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, Ewelina Sarol – zajęcia uzdalniające – gry w szachy.

Kadra pedagogiczna jest wykształcona zgodnie z wymaganiami. Ponadto wszyscy nauczyciele pogłębiają swoją wiedzę, uczestnicząc w wielu kursach, warsztatach, szkoleniach organizowanych przez W-MODN oraz biorą udział w wewnątrz-przedszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

W przedszkolu zatrudniony jest następujący personel obsługowy: pomoce nauczyciela: Pani Natalia Żyngiel, Pani Małgorzata Drężek, woźne: Pani Anna Brejnak, Pani Iwona Krupa, Pani Wioletta Nowicka, kucharka: Pani Monika Leleniewska, pomoc kuchenna: Pani Irena Leleniewska, Pani Monika Malinowska, intendentka: Pani Gabriela Januszewska, konserwator: Pan Wiesław Dziczek, sekretarka: mgr Joanna Dziczek.