Prezydium Rady Rodziców - rok szkolny 2021/2022:

Przewodnicząca –Anna Krupa
Zastępca –Aneta Nowak
Skarbnik - Paweł Rudnik
Sekretarz –Beata Siekierska

Składka na fundusz Rady Rodziców wynosi 100 zł, płatna: 50 zł do końca października 2021 oraz 50 zł do końca lutego 2022.
Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców na rachunek bankowy: 98 8857 0002 3001 0000 1485 0001, w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka.

Rada Rodziców

Ubezpieczenie dzieci NNW - rok szkolny 2020/2021

Rada Rodziców dokonała wyboru firmy ubezpieczeniowej InterRisk. Ubezpieczenie NNW dzieci jest dobrowolne, składka ubezpieczenia wynosi 25 zł, suma ubezpieczenia 13 000 zł. Składkę należy opłacić przelewem na konto Rady Rodziców do dnia 9 października 2020 roku, w tytule wpisać ubezpieczenie, imię i nazwisko dziecka oraz grupę. W wejściach do przedszkola wywieszone są listy dzieci osób przystępujących do umowy ubezpieczenia grupowego EDU Plus. Rodzice przystępujący do umowy wypełniają listę, wpisując imię i nazwisko dziecka oraz czytelnie podpisują. Wypełnione listy należy złożyć w skrzynce podawczej w wejściu głównym do przedszkola. Listy zostaną przekazane dla przedstawicieli Rady Rodziców.

Rada Rodziców