Prezydium Rady Rodziców - rok szkolny 2022/2023

Przewodnicząca – Sandra Kayser

Zastępca – Małgorzata Rudnik

Skarbnik - Anna Krupa

Sekretarz – Marcin Barasiński

 

Składka na fundusz Rady Rodziców wynosi 150 zł.

Można wpłacić jednorazowo całość lub w dwóch ratach: 75 zł do końca października 2022 oraz 75 zł do końca lutego 2023.

Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców na rachunek bankowy: 98 8857 0002 3001 0000 1485 0001, w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy.