Deklaracja dostępności

Przedszkole w Jonkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola w Jonkowie

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

na stronie internetowej znajdują się dokumenty (załączniki) oraz zdjęcia w galeriach, które są niedostępne cyfrowo. Zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań lub pochodzą z zewnętrznych źródeł i instytucji,

strona internetowa nie zawiera pełnej hierarchii nagłówkowej, pozwalającej na swobodny odczyt treści z użyciem czytników ekranowych.

na stronie internetowej brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

skiplinki do najważniejszych części strony (wyszukiwarka, treść strony, deklaracja dostępności),

przejście do kolejnego elementu - klawisz TAB,

przejście do poprzedniego elementu - klawisz Shift razem z klawizem TAB

podwyższony kontrast (czarne tło - białe litery, czarne tło - żółte litery, żółte tło - czarne litery),

możliwość zmiany wielkości liter na stronie,

możliwość zwiększenia odstępów pomiędzy literami,

focus wokół elementów nawigacyjnych,

mapę strony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-24

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał ZasańskiTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 512 91 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Procedura

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola w Jonkowie

Adres: ul. Spacerowa 2, 11-042 Jonkowo

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 89 512 91 37

Po wyczerpaniu wskazanych wyżej procedur można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Przedszkola w Jonkowie

Do głównego budynku prowadzą dwa wejścia od strony ul. Spacerowej.

Teren przed siedzibą Przedszkola nie jest oświetlony.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku i przed nim brak głośników systemu naprowadzającego oraz pętli indukcyjnych.

W budynku i jego otoczeniu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w Przedszkolu mogą dostać się do budynku poprzez wejście do sali przedszkolnej usytuowane od strony tarasu z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Budynek Żłobka w Warkałach

Do głównego budynku prowadzi jedno wejście od strony drogi wojewódzkiej nr 527.

Teren przed siedzibą Żłobka jest oświetlony.

Przed budynkiem nie wyznaczonomiejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku i przed nim brak głośników systemu naprowadzającego oraz pętli indukcyjnych.

W budynku i jego otoczeniu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w Żłobku mogą kontaktować się telefonicznie pod nr. tel. 89 512 91 37 lub 89 527 39 04.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Informacje o przedszkolu w języku łatwym do czytania (ETR)

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Przedszkole - stan na 24.03.2021 r. (format pliku: PDF, rozmiar: 60 kB)

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Żłobek - stan na 25.03.2021 r. (format pliku: PDF, rozmiar: 60 kB)

Podstawowe informacje o Przedszkolu - stan na 22.04.2021 r. (format pliku: PDF, rozmiar: 65 kB)