organizacja

W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały, w tym grupa 3-4 -latków, grupa 4-5 -latków, grupa 5-6 -latków i grupa 6-latków. Łącznie do przedszkola uczęszcza 102 dzieci.

Wychowawcami grupy 3-4 latków "Krasnoludki" są  mgr Ewelina Sarol i mgr Dorota Kaczmarczyk.

Wychowawcami grupy 4-5 latków "Misie" są mgr Anna Szczerbik i mgr Ewelina Arter-Adamowicz.

Wychowawcami grupy 5-6 latków "Biedronki" są mgr Milena Nowakowska i mgr Marzena Lewandowska-Buczek.

Wychowawcami grupy 6 -latków "Wiewiórki" są mgr Katarzyna Roman i mgr Katarzyna Stańko.

W niepełnym wymiarze zatrudnieni są: nauczyciel religii - Agnieszka Piękna, psycholog - mgr Sylwia Foks.

Pani Ewelina Sarol prowadzi zajęcia logopedyczne, pani Katarzyna Stańko - terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, pani Sylwia Foks - psycholog, pani Ewelina Arter-Adamowicz – pedagog specjalny, socjoterapeuta.

Kadra pedagogiczna jest wykształcona zgodnie z wymaganiami. Ponadto wszyscy nauczyciele pogłębiają swoją wiedzę, uczestnicząc w wielu kursach, warsztatach, szkoleniach organizowanych przez W-MODN oraz biorą udział w wewnątrz-przedszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

W przedszkolu zatrudniony jest następujący personel obsługowy: pomoce nauczyciela: Pani Małgorzata Drężek, Pani Natalia Żyngiel, woźne: Pani Anna Brejnak, Pani Iwona Krupa, kucharka: Pani Monika Leleniewska, pomoc kuchenna: Pani Irena Leleniewska, Pani Monika Malinowska, intendentka: Pani Gabriela Januszewska, konserwator: Pan Wiesław Dziczek, sekretarka: mgr Joanna Dziczek.