organizacja

W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały, w tym grupa 3-latków, grupa 3-4-latków, grupa 4-5-6 - latków i grupa 6 -latków. Łącznie do przedszkola uczęszcza 100 dzieci.

Wychowawcami grupy 3-latków "Krasnoludki" są  mgr Małgorzata Nicewicz i mgr Aleksandra Klisz-Przerwa

Wychowawcami grupy 3-4 -latków "Misie" są mgr Katarzyna Roman i mgr Katarzyna Stańko

Wychowawcami grupy 4-5-6 -latków "Biedronki" są mgr Dorota Kaczmarczyk i mgr Ewelina Sarol

Wychowawcami grupy 6 -latków "Wiewiórki" są mgr Anna Szczerbik i mgr Anna Tuczyńska 

W niepełnym wymiarze zatrudnieni są: nauczyciel religii - Andrzej Piszczek, psycholog- mgr Sylwia Foks, nauczyciel języka angielskiego- mgr Agnieszka Dzwonkowska

Pani Anna Tuczyńska prowadzi zajęcia logopedyczne, pani Katarzyna Stańko - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, pani Aleksandra Klisz-Przerwa - zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Kadra pedagogiczna jest wykształcona zgodnie z wymaganiami. Ponadto wszyscy nauczyciele pogłębiają swoją wiedzę, uczestnicząc w wielu kursach, warsztatach, szkoleniach organizowanych przez W-MODN oraz biorą udział w wewnątrz-przedszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

W przedszkolu zatrudniony jest następujący personel obsługowy: pomoce nauczyciela: Pani Milena Nowakowska, Pani Małgorzata Drężek, woźne: Pani Anna Brejnak, Pani Agnieszka Piłat, Pani Monika Malinowska, kucharka: Pani Danuta Pawłowska, pomoc kuchenna: Pani Irena Leleniewska, Pani Monika Malinowska, intendentka: Pani Gabriela Januszewska, konserwator: Pan Wiesław Dziczek, sekretarka: mgr Joanna Dziczek