Zajęcia

Zajęcia w naszym żłobku będą prowadzone według planów miesięcznych, dostosowanych do pór oku. Będziemy również uwzględniać wydarzenia okolicznościowe np. dzień Babci i Dziadka, dzień Mamy i Taty, dzień Dziecka.

Nasz żłobek stwarza dzieciom warunki do jak najlepszego rozwoju psychofizycznego. Podczas zabaw dzieci uczą się i rozwijają strefę ruchową, psychiczne, poznawczą oraz emocjonalną.

Proponujemy:

  • Wesołe zabawy konstrukcyjne, ruchowe, muzyczne
  • Interesujące zajęcia dydaktyczne
  • Zajęcia plastyczne
  • Ciągły kontakt z bajkami i literaturą dziecięcą

„Nasz mały program”

Program uwzględnia pełny rozwój osobowości małego człowieka:

  • intelektualny,
  • fizyczny,
  • społeczny,