Prezydium Rady Rodziców - rok szkolny 2022/2023

Przewodnicząca – Sandra Kayser

Zastępca – Katarzyna Bogdanowicz

Skarbnik - Anna Krupa

Sekretarz – Marcin Barasiński

 

Składka na fundusz Rady Rodziców wynosi 150 zł.

Można wpłacić jednorazowo całość lub w dwóch ratach: 75 zł do końca października 2022 oraz 75 zł do końca lutego 2023.

Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców na rachunek bankowy: 98 8857 0002 3001 0000 1485 0001, w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy.

Szanowni Rodzice. W załączeniu prezentujemy ofertę grupowego ubezpieczenia dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) dla Przedszkola w Jonkowie.

Składka na dobrowolne ubezpieczenie wynosi 28 zł (płatna do 23 października 2022). Proszę jednocześnie o wpisanie dziecka na listę, która dostępna jest u Wychowawców.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Rada Rodziców, Bank WBS Jonkowo: nr 98 8857 0002 3001 0000 1485 0001 

W tytule przelewu należy wpisać: ubezpieczenie, imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy.

 

Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus firmy InterRisk, Vienna Insurance Group. (plik PDF, rozmiar: 99,2 kB - plik zawiera tabele)