pobieralnia
 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 DOKUMENTY REKRUTACYJNE PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola word pdf
Oświadczenie o wielodzietności rodziny word pdf
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka word pdf
Oświadczenie o rozliczeniu podatku word pdf
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do Przedszkola w Jonkowie w roku szkolnym 2020/2021 word pdf
Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie word pdf
Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do Żłobka Publicznego w Warkałach w roku szkolnym 2019/2020 word pdf
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola w Jonkowie word pdf
Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata  word pdf
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021  word  pdf
     
 
     
 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO    pdf
     
     
     

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO ŻŁOBKA ROK SZKOLNY 2020/2021

 Deklaracja o kontynuowaniu opieki żłobkowej  word  pdf
 Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka  word  pdf
     
     
     
     
POZOSTAŁE DOKUMENTY
     
     
WYPRAWKA DLA DZIECI 3-LETNICH   pdf
     
WYPRAWKA DLA DZIECI 4-5-LETNICH   pdf
     
WYPRAWKA DLA DZIECI 5-6-LETNICH   pdf
     
     
WYPRAWKA DO ŻŁOBKA   pdf