pobieralnia
 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 DOKUMENTY REKRUTACYJNE PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola word pdf
Oświadczenie o wielodzietności rodziny word pdf
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka word pdf
Oświadczenie o rozliczeniu podatku word pdf
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do Przedszkola w Jonkowie w roku szkolnym 2021/2022 word pdf
Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie word pdf
Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata do Żłobka Publicznego w Warkałach w roku szkolnym 2020/2021 word pdf
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola w Jonkowie word pdf
Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata  word pdf
     
 Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  word  pdf
 
     
 OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO    pdf
     
     
     

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO ŻŁOBKA ROK SZKOLNY 2021/2022

 Deklaracja o kontynuowaniu opieki żłobkowej  word  pdf
 Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka  word  pdf
     
     
     
     

POZOSTAŁE DOKUMENTY - WYPRAWKI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

     
     
WYPRAWKA DLA DZIECI 3-4-LETNICH (KRASNOLUDKI)   pdf
     
WYPRAWKA DLA DZIECI 4-5-LETNICH (MISIE)   pdf
     
WYPRAWKA DLA DZIECI 5-6-LETNICH (BIEDRONKI)   pdf
     
WYPRAWKA DLA DZIECI 6-LETNICH (WIEWIÓRKI)   pdf
     
     
WYPRAWKA DO ŻŁOBKA   pdf